Електрониката е изключително широко разпространена в днешно време. На всякъде около нас има електроника – мобилни телефони, компютри, лаптопи, ipad и много, много други. Всички тези технологични продукти са деца на науката електроника. Като цяло в електронните технологии се разглеждат процесите на предаването и приемането на сигнали, на взаимодействие между отделните материали, елементи и други в една система, която възпроизвежда определени (най-важното) желани изходни характеристики. Нека разгледаме примера с автомобилите от ново поколение – в тях има изключително много електроника.

elektronikaВсичко – парктроници, дисплей и т.н. са технологични решения, плод на електронните технологии. Разбира се в автомобилната електроника всичко е от изключително високо ниво. Съществуват интегрални схеми с висока степен на интеграция, които включват милиони и дори милиарди компоненти в една единствена електронна платка. В наши дни технологиите са толкова напреднали, че говорим за нанотехнологии в електрониката. Думата електроника произлиза от гръцката дума електрон, който от своя страна означава кехлибар. Първите взаимодействия от сферата на електрониката са наблюдавани в древна Гърция, където при търкането на кехлибар във вълнен плат кехлибарът се наелектризира. Точно така са започнали наблюденията на електростатичните явления, които днес са в основата на съвременната електроника. В науката електроника съществуват различни материали: изолатори, полупроводници и проводници; прибори за усилване, пасивни елементи и много, много други. От своя страна в електрониката се срещат много подраздели, които се отнасят до преноса на различни видове сигнали – аналогови, цифрови и импулсни сигнали, начини за захранване на електронни устройства, измервания в електрониката, теория на електронните системи и много други. Тенденциите за развитие в тази насока стават все по-големи и по-големи, като постоянно се откриват нови и нови технологични възможности и устройства, които да улеснят живота на хората. В общи линии в днешно време живота на хората е немислим без наличието на електроника – комуникации, телевизия и радио всички те са електроника. Именно поради тази причина това е един от водещите отрасли в световен мащаб.