В днешно време изключителен брой хора се опитват да изкарват парите си с помощта на уменията, които притежават и всеки един от тях търси работа. Изборът на част от тях е свободните професии (freelance) и самостоятелно предлагат уменията си срещу заплащане. freelancerВ това няма нищо ново. Новата тенденция е, че всеки, специалист в една или повече области търси клиентите си в създадените в мрежата посреднически сайтове и работят от дома си.
Бидейки freelancer, аз съм срещнал много затруднения по пътя към успеха, а именно достатъчно поръчки и добра репутация. Не бива да пренебрегвате факта, че повечето сайтове за freelancer-и са на английски и за кореспонденция, а и за работа ще ви е нужно познаване на английски и други езици. Но ако все пак сте решили да търсите вашата реализация в български портали за свободни професии, то ориентирайте се към по-хубавите от тях.
В този портал всеки индивид може да намери и предложи по помощ, според това каква услуга търси или предлага. Разнообразието е голямо – преводи, рисунки, идеи, изготвяне на диети, статии и много други. Отново казвам, всеки според уменията си може да публикува уникална и оригинална оферта, като разкаже каква услуга може да извърши за 10лв. Затова този сайт е прекрасен за креативни личности с уникални идеи, хора търсещи допълнителни доходи, или хора изкарващи прехраната си изцяло с freelance.
FromBulgaria.org ава възможност свободно да практикуваме това, което желаем. Потребителите на сайта могат да участват в различни проекти, включващи различни суми. Обикновено, ние freelancer-ите в този сайт, започваме с по-лесни и леки за изпълнение услуги, за да спечелим клиенти и репутация и оттам възможностите са безкрайни.
Ако тепърва ви предстои да влезете в света на freelancing-а, можете да опитате да го направите в FromBulgaria.org, една приятна среда, в която може да реализирате вашите умения и да получите съответното възнаграждение за вашия труд.