Сребърните монети заедно със златните са едни от първите парични средства известни на човечеството. Дори в началните периоди от развитието на парично стоковите отношения монетите от сребро имали много по-висока стойност от златните, но с времето заели своето място между тях и медните монети. През вековете голяма част от владетелите секли сребърни монети са се отнасяли не особено коректно към поданиците си, а пък и тогава фалшифицирането не е било чуждо на хората. За това и в началото археолозите доста се учудвали на това, че една и съща серия монети, от една и съща епоха и владетел можели да съдържат както 100 така и 10 процента сребро в себе си. Това се отнася особено за периода 12-13 век, когато войните са изисквали сериозен паричен ресурс, войниците са искали заплати, а такива е нямало от къде да бъдат осигурени. През този период е характерно, че сребърните монети обикновено са с не особено големи размери, което също говори в полза на теорията за това, че е било много по-важно да са много, отколкото да са качествени.

srebarni-monetiМного по-късно сребърни монети започнали да се секат с голяма номинална стойност, като били въведени стандарти и номинала съответствал на размера. Населението също така имало много по-голямо доверие на сребърните монети отколкото на медните или бронзовите по простата причина, че дори повредени, те можели да бъдат продадени като скраб, без да губят значителна част от стойността си.

Сеченето на сребърни монети било широко застъпена практика до началото на двадесети век. В България монети от сребро се секат от освобождението почти до началото на Втората световна война, като на лицето им се поставя лика на владетеля управлявал по времето на пускане на тиража. Характерно, е че българските сребърни монети от този период са с различна проба на съдържащото се в тях сребро и поради това, че не са разполагали с особено качествено оборудване имат определени вариации в теглото и диаметъра. След Втората световна война тази практика е преустановена, като монетите започват да се изработват от неблагородни метали, което определено не се понравило особено на хората, защото среброто все пак било някаква гаранция за стойността на парите.

В наши дни среброто се използва основно за сечене на инвестиционни и юбилейни монети, които не са предназначени да бъдат пускани в граждански оборот. На тях се посочва определен номинал, но тяхната цена реално е много по-голяма от посочената. Обикновено уважаващите себе си нумизмати не гледат сериозно на тези сребърни монети защото те не са били или не влизат в обръщение, а по скоро имат сувенирен характер.