Поне веднъж в живота, на всеки от нас се е налагало да се възползва от услугите на адвокат. Да, животът е прекрасно нещо, но негова отличителна черта е непредсказуемостта. Невъзможно е да се предвиди, какво ще се случи утре или пък пред какви радости и трудности ще бъдем изправени съвсем неочаквано за самите нас. За това и когато попаднем в неприятна ситуация не трябва да мислим прекалено много за това как със собствени сили да се измъкнем от нея, а да потърсим квалифицираната помощ на адвокат, който да ни даде основните насоки за това дали можем сами да се справим с проблемите или трябва да се намеси професионалният юрист. izbor-na-advokatПроблемът в тези ситуации не е нито хонорарът, нито времето, нито естеството на неприятната ситуация. Проблемът е, че повечето хора не знаят по какви критерии да изберат адвокат.
Най-често хората при избор на адвокат се допитват до своите близки или пък от рекламата в средствата за масова информация. Това далеч не винаги е правилното решение. Основната причина за това е, че близките ни могат да сгрешат при преценките си, а рекламата най-често преувеличава качеството на рекламирания продукт или услуга. Във връзка с това най-добре е самостоятелно да проверим нашия бъдещ адвокат и по възможност да получим документално потвърждение за качествата му.
Като начало е добре да се поинтересуваме за автобиографията на нашия адвокат – висше учебно заведение, където е придобито юридическото му образование, научната му степен, публикациите му на правна тематика. Това ще ни даде представа за опита и специализацията на дадения юрист. Проверете дали се касае за истински юрист, като го накарате да ви предостави адвокатска карта и след това сравнете номерът и с този в интернет страницата на съответната адвокатска колегия. Попитайте го за стажа му, дали преди да стане адвокат например е бил следовател или прокурор, което предполага, че той с лекота би водил наказателни дела. По същия начин голяма част от бившите юрисконсулти на големи фирми имат значителен опит в областта на облигационните отношения.
Поинтересувайте се от репутацията на бъдещия Ви адвокат. Ако за него доста често се среща информация, че клиентите се оплакват от качеството на предлаганите от него услуги, то следва да се замислите за това дали да го изберете за свой защитник. Каквато и да е информация сред хората, положителна или отрицателна просто така не се появява в общественото пространство и винаги има по-малко или по-голямо количество истина в себе си. На тази база може основателно да се предположи, че избрания за ваш адвокат човек не притежава необходимите професионални качества.
Стилът на обличане, ерудираният и грамотен писмен и речеви изказ, както и маниерите трябва да бъдат безупречни. Все пак вашия адвокат е вашето лице пред съда и изразител на вашите интереси, а от там и важен фактор за изхода на разглежданото дело. Трябва много добре да осъзнаем, че правилният избор на адвокат е първата крачка към съдебната победа.