Изработката на един сайт включва в себе си структуриране на страницата с HTML, стилизиране с помощта на CSS, нарязване на графичния дизайн (Slice and Dice) с помощтта на Photoshop и „оживяване” с помощта на Javascript или друг език за уеб програмиране. Това е един дълъг и трудоемък процес, който понякога участва цяла армия от дизайнери, разработчици и уеб програмисти.

izrabotka-saitНапоследък изискванията на потребителите към интернет сайтовете непрекъснато растат, а технологиите в уеб дизайна светкавично напредват. И на преден план излиза нуждата от добре подготвени интернет специалисти и уеб разработчици. Докато училищата и унивеситетите актуализират учебните си програми, фирмите са принудени сами да обучават своите специалисти, а самите front-end разработчици трябва да се „самообучават”, ако искат да останат конкурентоспособни и търсени кадри в уеб индустрията.
Едно добро начало за вашето самообучение като уеб разработчик е курса на Академия Телерик – Разработка на уеб Front-End приложения. В програмата на курса са включени:
• обучение по HTML (включително и HTML5)
• CSS (Cascading style sheets – CSS2 и CSS3)
• Работа с Photoshop (рязане на графичен дизайн за уеб: slice and dice)
• Използване и персонализиране на Системи за управление на съдържанието (WordPress, Joomla, Drupal)
• Jscript –Основи на програмирането на прости JavaScript приложения
• Използване на библиотеки и онлайн ресурси като jQuery, Kendo UI и др.
• Цялостно създаване на Web Front-End приложения
Курса завършва със защита на пркатически проекти, като отличилите се курсисти получават сертификат „advanced front-end developer“.