За хората, които тепърва откриват Интернет, се налага да се запознаят с много нова информация. Онлайн термините се струпват върху тях като от рог на изобилието – объркват те изцяло. Един от най-популярните въпроси, които интересуват новобранците в Интернет е: „Какво е това блог?“.

С блоговете и различните техни разновидности, всеки ползвател на Великата мрежа, така или иначе рано или късно се среща, а в много от обикновените ползватели на интернет в последствие възниква желанието да си обзаведе уютен собствен кът в мрежата. Какво е това блог в Интернет?

blog-internet-man

Блог – това е един вид уебсайт, който сам по себе си представлява онлайн дневник, предназначен за четене и коментиране от други ползватели на Интернет.

Самата дума „блог“ се е образувала в резултат на трансформация на словосъчетанията „web log”, където думата log обозначава запис на определени събития, действия. Удивително, но още преди едва 10 години, много малко хора са знаели какво е това блог (най-напред, като словосъчетание web log се появява през 1997 година, а думата blog – през 1999 година), докато в днешни дни, в интернет съществуват милиони блогове, като практически всеки един малко по-напреднал потребител има собствен блог (а понякога, естествено и повече от един).

Какво отличава блога от обичайния дневник? Характерна черта на блога в този случай се явява и неговата публичност, желание да споделим, да представим нашите мисли и възгледи пред широка публика. Между другото, блога може да бъде и скрит, да бъде видим само за неговия автор или може да има ограничен достъп – да се запознаят с публикациите и коментарите могат само упълномощени отделни ползватели, но такива блогове се срещат изключително рядко.

Всеки блог има автор (автори, когато блога е колективен), изказващи своето лично мнение по различни въпроси. В този смисъл, информацията която е публикувана в блога е субективна и принадлежи на нейния създател.
Отговаряйки на въпроса, какво е това блог в интернет, не е излишно да отбележим, че един от признаците че даден сайт е станал блог, то това са постоянните му читатели и коментатори. Трудно е да си представим блог, в който няма общуване между автора и посетителите му. Като правило, авторите на блогове се наричат блогери, обединяват се в тематични съобщества, създават в своите дневници така наречените блогроли (списъци на блоговете, които четат.
Функцията на блога, която го отличава от статичния сайт, е постоянното обновяване, актуализиране, постоянното появяване на нови блог публикации (последната публикация по подразбиране се появява в началото на блога, най-горе). Тези публикации имат точна хронология, обозначават се с дата, месец и година. За удобство, всички публикации в блога се групират по рубрики (категории), подкатегории, ключови думи (тагове) и т.н.
Всички блогове, в зависимост от съдържанието и целите, които преследват, условно могат да се разделят на няколко групи:
– Лични блогове (дневници с лични мисли и преживявания);
– Корпоративни блогове (събития, новости, изявления на дружества);
– Колективни блогове (обединяват блогърите по интереси);
– Тематични блогове (блог по конкретна тема, определена от неговия създател).
За да разберем на практика какво е това блог, трябва да го създадем, като начало можем да се възползваме от безплатните блог платформи, които предлагат услуги за създаване на безплатен блог. (Blogspot.com, LiveInternet, LiveJournal, Blogger.com) или да създадем свой собствен автономен блог с WordPress на свой собствен хостинг.
blog

blog-internet-womanЗа да започне да функционира блога, то трябва да започнем да публикуваме, да започнем да пишем. Какво означават постове в блога? Това са записи или съобщения, в които блогъра споделя с посетителите определена информация. Постовете в блога могат да съдържат не само текст, но и снимки и видео.

Блога може да съществува и в качеството на допълнение към основния сайт. Какво е това блог към сайт? Като правило, това са новините и важните събития, които трябва да бъдат представени на посетителите. Доста добре популярни са блоговете към интернет-магазините и другите представители на онлайн услуги, с тяхна помощ посетителите се запознават с последните нововъведения по продуктовите линии, с качествата на продуктите, продаващи се на сайта.

В последно време с особена популярност се ползват така наречените микроблогове. Какво е това микроблог? Това е разновидност на блога, характеризираща се с възможността да се публикуват кратки съобщения с дължина не повече от 150 символа. Тези съобщения могат да бъдат четени и коментирани от потребителите, имащи достъп да коментират. Може да се каже, че микроблога, това е един вид чат. С помощта на микроблога можете да разкажете за себе си и за своя блог на широката публика, и винаги да намирате свежа информация от всички краища на света. Най-известния и популярен към днешна дата микроблог е Twitter.

Това е само основната информация за това, какво е това блог и какво е микроблог. С течение на времето, създателите на блогове ще се запознаят с такива понятия като привличане посетители към блога, разработване и разширяване на блога. Много блогъри искат да изкарват пари от своя блог, тази тенденция става все по-популярна напоследък. Все пак, всичко това е напред, вече знаете какво е това блог в Интернет.