За да може сайта ви да предизвика реакция, заглавието му трябва да действа грабващо и моментално, събуждайки неустоимото любопитство у клиента. Не е необходимо да описвате подробно цялата си история – клиентите бързо се отегчават от подобни романи.

vizia-websiteБъдете кратки и ясни така, че да Ви разбират какво искате да кажете. Най-важни са думите, които ще изпишете в заглавието: интересни, завладяващи, действени. Успеете ли да го направите, то това е грабващото рекламно заглавие за масовото привличане на подходящите клиенти, читатели, потребители и т. н.

Компоненти на рекламното заглавие:

1. Надзаглавие.

2. Същинско заглавие.

3. Подзаглавие.

Трите елемента Ви осигуряват нужния емоционален метод на рекламно въздействие върху клиента. Надзаглавието и подзаглавието ca подходящ помощен метод да усилите вниманието на основната част на заглавието, с цел клиента да бъде привлечен в по-нататъшното четене на останалия ви рекламен текст.

Банерът също ви предлага един много добър начин за реклама на сайта ви в интернет. Тази статична или анимирана рекламна картинка, предизвиква любопитството на клиента, който при кликване върху нея, попада в подадения от вас интернет сайт. Съществува така наречения banner exchange – pазмяна на банери.