Отходните води на млекопреработвателните предприятия имат високо съдържание на органични замърсители. Голям проблем за всички градски и локални пречиствателни станции е неравномерното изпускане на замърсените води в голямо количество, което води до снижаване на качеството на пречистването. Затова за този тип предприятия се разработват специализирани пречиствателни съоръжения, които са проектирани индивидуално за всеки обект.
prochistvatelna-stancia-mliakoЗа прочистване на отпадни води, съдържащи голямо количество органични замърсители, най-подходящи са био филтрите – аеробно биологично третиране в специално пригодена за ударно постъпване на замърсени води система. Изграждането на аеробни пречиствателни станции се планира още със стартирането на проектите по изграждане на предприятия за преработка на млечни продукти. Някои от пречиствателните съоръжения от по-стар модел изразходват много електронергия, а в процеса на пречистване се отделят и други вредни вещесва, които изискват допълнителни филтри, за да бъдат елиминирани.
Съвременните еко-пречиствателни технологии използват метод на ферментация, който елиминира високия разход на енергия и не само това. При работния процес биомасата се трансформира и се отделя метан, който се употребява за промишлени цели. Утайки почти няма, което снижава разходите за поддръжка на системата. В последните години екологични пречиствателни станции, които превръщат отпадъците в ценно гориво се ползват широко в развитите държави. В условията на все по-задълбочаваща се криза икономията на ресурси от всякакъв тип се превърна в необходимост.
Пускане в действие на млекопреработвателни предприятия без наличието на индивидуални пречиствателни станции в последните години е почти неосъществимо. Преди да се влее в градската канализация, водата от всеки вид бизнес трябва да се обеззарази и пречисти, заради наличието на специфични замърсители във всяко едно производство. Дойде време, когато на екологията се обръща много повече внимание отпреди и изискванията за опазване на околната среда са много високи. При всички случаи оборудването на предприятията с пречиствателни съоръжения е едно допълнително финансово бреме за собствениците, но то няма как да се избегне.