Много често фирмите, които се занимават с ремонт на покриви извършват тази услуга с бетонни керемиди.
Бетонните керемиди приличат много на останалите видове керемиди. Често те се изпозлват за да предпазват от специфично атмосферни влияния, изисквания за голяма здравина, влияние от химически препарати, икономически съображения и другия.
betonni-keremidiПри ремонтиране на покривни конструкции с бетонни керемиди е добре да се знае по какъв начин са изработени. Те са направени от бетон и имат много голяма водопоглъщаемост. Много рядко при бетонните керемиди могат да се образуват пукнатини при съхненето. Затова особено влияние играят съставните части и подобрители, с които се изработват керемидите.
При ремонтиране на покриви трябва да се има предвид, че бетонните керемиди могат да бъдат комбинирани, заоблени или плоски. Фалцовете им са разположени само в надлъжна посока. Това означава, че фирмите за ремонт на покриви трябва да се погрижат застъпването да е в една посока и да е от 70-100 мм на всяка горна керемида. На това място може да се направи допълнително укрепване, като се използва еластичен материал или ивица.
Когато фирмата за ремонтиране на покривни конструкции се е заела с бетонни керемиди е важно, че те се полагат на “сухо” или в разтвор. Този метод се практикува много чести и при останалите видове керемидени покриви.
Единствени проблеми се създават при ремонтиране на покриви при които има много чупки и ъгли, защото бетонните керемиди се чупят много трудно.
Друг вид керемиди са стъклените керемиди. Те се използват доста рядко при извършване на ремонт на покриви. Стъклените керемиди имат огромно предимство – осветяват покривното пространство, които не налага нуждата от капандури. Те успешно заместват плътните керемиди. Най-често се произвеждат стъклени керемиди от марсилски тип. Допустимият наклон при тях е не повече от 40%.
Стъклените керемиди е необходимо да имат същите размери и фалцове, каквито са при останалите видове изработвани керемиди. Факт е обаче, че те много рядко се използват при извършването на ремонт на покриви.