История на сребърните монети

Сребърните монети заедно със златните са едни от първите парични средства известни на човечеството. Дори в началните периоди от развитието на парично стоковите отношения монетите от сребро имали много по-висока стойност от златните, но с времето заели своето място между тях и медните монети. През вековете голяма част от владетелите секли сребърни монети са се … Continue reading »

История на сребърните монети