Обяви за работа

Как предпочитате да си търсите работа – чрез мотивационно писмо или по-стария начин на място с автобиография и мотивационно писмо в ръка. Предимствата на сайтовете са ясни – не се губи време, може да се кандидатства дистанционно дори и в друг град нещата стават са секунди. Обаче и кандидатстването на място си има своите предимства, … Continue reading »

Обяви за работа