Разберете повече за Онлайн бизнеса

Маркетинга със сигурност може да се нарече античен, и се е появил още при най-първата размяна на продукт . Преди няколко десетилетия, за добър маркетинг са се изисквали тонове плакати и флаери, екип за разпространението им, и скъпи маркетингови кампании. Малко след изобретяването на световната мрежа и интегрирането ѝ в ежедневния живот, маркетинга лека по … Continue reading »

Разберете повече за Онлайн бизнеса