Кредитът от заложна къща съществено се отличава от другите краткосрочни парични кредити предлагани на нашия пазар. Кредитите от заложни къщи по своята стойност се позиционират между тези от банките и тези предоставяни от небанковите кредитни институции. Средната стойност на такъв кредит е трудно да се определи, но по данни на сектора най-масовите кредити са в диапазона 20 – 80 лева, което пък означава, че след началото на zaem-zalojna-kashtaСветовната финансова криза има чувствително намаляване на средната стойност, която до към края на 2010 година беше между 50 и 120 лева. Налице е и възходяща тенденция да се увеличава процентът на „лошите” кредити, представляващи неоткупените от собствениците си заложени вещи. Стандартно заложните къщи отпускат парични заеми за сравнително кратки периоди – максимум месец, като гратисните периоди след това силно варират. Поради малкия си срок за да бъде оправдано отпускането на паричен заем, лихвата, от който да покрие разходите по персонал, помещение, оценка, изготвяне на договор лихвите са доста по-високи от банковите 0,3 – 0,5% на ден, но са доста под тези на небанковите институции, при които дневното оскъпяване е в диапазона 1 – 1,2 %.
За разлика от банките и финансовите институции заложните къщи не изискват от заемателите проверка на платежоспособността, не се интересуват от кредитната им история и не търсят поръчители. Най-важното за тях е да има ценности – движими вещи, можещи да изпълняват ролята на обезпечение по отпускания бърз паричен заем. Заложните къщи в България имат право да приемат почти всякакви движими вещи, с някои изключения – несертифицирани сурови диаманти, оръжия и културни ценности. Залогът на недвижими имоти е напълно забранен, въпреки, че тази лихварска практика продължава с пълна сила от псевдозаложните къщи намиращи вратички в закона. В големите вериги заложни къщи можете да получите пари практически за 5 минути срещу благородни метали, скъпоценни камъни, битова техника, автомобили, произведения на изкуството, часовници, мобилни телефони, актуална електроника и т.н. Сумата по кредита от заложна къща в зависимост от ликвидността на стоката може да бъде между 30 и 80% от пазарната цена. Най-голям процент от залаганите вещи имат бижутата от злато и сребро, следвани от мобилните телефони, битовата техника и на последно място са автомобилите и произведенията на изкуството. Една от последните тенденции в кредитирането от заложна къща у нас е залогът на бижута с диаманти, докато в чужбина успешно се залагат дори скъпи вина. Въпреки не особено ниските си лихвени условия заложните къщи остават добър избор, особено когато човек се нуждае от неголяма парична сума при това във възможно най-кратки срокове.